Total Media News

Demiterea, îndepărtarea și suspendarea primarului și a ajutorului de primar PDF Imprimare
Joi, 01 Aprilie 2021 17:25

Demiterea, îndepărtarea și suspendarea primarului și a ajutorului de primar 

 Lege 167/1929

" - Primarul și ajutorii de primari -
SECȚIA III Demiterea, îndepărtarea și suspendarea primarului
și a ajutorului de primar

Art. 163. -

Primarul și ajutorul de primar pot demisiona oricând, cu rezerva dispozițiunilor relative la primarii din satele mici.

Ei își înaintează demisiunea consiliului respectiv.

Consiliul hotărăște asupra demisiei.

Primarul va fi înlocuit, până la hotărîrea consiliului, prin ajutorul de primar.

Art. 164. -

Primarul și ajutorul de primar pot fi îndepărtați prin deciziunea motivată a consiliului comunal, luată cu majoritate de două treimi de voturi din numărul total al consilierilor, când s'au dovedit în sarcina lor fapte grave și dăunătoare comunei.

Art. 165. -

Nici o măsură nu se poate lua în contra primarilor cari ar avea de scop îndepărtarea lor, înainte ca aceștia să fi fost chemați pentru a fi ascultați de autoritatea competentă.

Ei sunt în drept să-și prezinte apărarea și prin memorii scrise. Dacă refuză să se înfățișeze sau să prezinte memorii, procedura de îndepărtare își va urmă cursul.

În hotărîrea care se va da, se va face mențiune de îndeplinirea acestor formalități.

 

 

Art. 166. -

Încheierile consiliilor comunale se comunică autorităților tutelare respective, conform dispozițiunilor legii de față. Ele rămân definitive dacă în termen de 15 zile dela comunicarea lor nu au fost infirmate de aceste autorități. Cei îndepărtați au și ei dreptul să atace decizia în acelaș termen.

 Art. 167. -

Primarii pot fi suspendați în timpul unei anchete ordonate de autoritățile administrative superioare sau în interesul unei cercetări pendinte în fața judecătorului de instrucție.

Primarii vor fi suspendați dacă au fost trimiși în judecată, în urma ordonanței definitive a judecătorului de instrucție, dacă au fost arestați în virtutea unui mandat judecătoresc sau au fost condamnați numai în prima instanță, în urma unei plângeri adresată direct instanțelor de judecată penală.

În aceste cazuri, suspendarea se pronunță motivat, de delegația județeană pentru primarii comunelor urbane și rurale, iar pentru primarii municipiilor de directorul ministerial, la cererea consiliului comunal, a autorității superioare care anchetează, sau a judecătorului de instrucție - în cazurile prevăzute de alin. 1 și din oficiu - în cazurile prevăzute de aliniatul al doilea.

Art. 168. -

Calitatea de primar se pierde pentru aceleași cauze, pentru cari se pierde și calitatea de consilier. Ea se pierde și atunci când după alegere survine un caz de incompatibilitate, prevăzut de lege.

Art. 169. -

Deciziunile de suspendare vor fi revizuite din trei în trei luni, pentru ca consiliul să se pronunțe asupra utilității menținerii suspendării.

Art. 170. -

Dispozițiunile acestei secțiuni se aplică și administrațiunilor sătești, în măsura compatibilității cu structura și competența lor.

Legea nr. 167/1929 pentru organizarea administrațiunii locale*)

Lege 167/1929:
Satele
Organele comunelor urbane
Compunerea consiliilor orășenești și municipale
Întocmirea și cuprinsul regulamentelor comunale
Edilitatea și poliția construcțiilor
Constituirea delegației consiliului
Funcționarea delegației consiliului
Atribuțiunile delegației consiliului
Alegerea, mandatul și retribuția primarului
Atribuțiunile primarului
Demiterea, îndepărtarea și suspendarea primarului și a ajutorului de primar
Serviciile comunale
*--https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobuge/demiterea-indepartarea-si-suspendarea-primarului-si-a-ajutorului-de-primar-lege-167-1929?dp=gm3tmnrwguydk

 

 

 

 

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2021
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Sport Arte martiale Demiterea, îndepărtarea și suspendarea primarului și a ajutorului de primar