Total Media News

Investiţiile cu impact major în economie vor fi sprijinite prin ajutoare de stat PDF Imprimare Email
Miercuri, 27 Iunie 2018 07:45
                  Eugen Teodorovici.JPG
    Conform  mediafax.ro,Guvernul va adopta în şedinţa de joi un proiect prin care va continua programul de ajutoare de stat destinate investiţiilor cu impact major în economie, plafonul de eligibilitate pentru investitori coborând de la 10 la 3 milioane de euro, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

„Este o continuare a schemei de ajutor de stat aprobată prin H.G. Nr. 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie şi realizarea de investiţii în active fixe de înaltă tehnologie pentru obţinerea de produse cu valoare adăugată mare”, a precizat ministrul Finanţelor.

 

 

 

 

Potrivit oficialului, reluarea acestei scheme va avea ca efecte „stimularea creşterii economice, reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi realizarea de produse inovative”.

Pentru a fi eligibil la finanţare, investitorul trebuie să realizeze o investiţie iniţială în România, ceea ce înseamnă înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unităţii, diversificarea producţiei sau schimbarea fundamentală în procesulgeneral de producţie (pentru majoritatea regiunilor de dezvoltare) sau o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice - înfiinţarea unei unităţi noi sau diversificarea activităţii (pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov). „Sunt eligibile toate sectoarele de activitate, mai puţin cele excluse prin Regulamentul CE nr. 651/2014”, a menţionat Eugen Teodorovici.

Advertisement

Nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:
- în ultimul an fiscal, jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

„Ajutorul de stat să aibă un efect stimulativ, în sensul că investiţia nu ar fi profitabilă în regiunea respectivă în absenţa ajutorului sau investiţia nu ar fi realizată în regiunea respectivă în absenţa ajutorului de stat”, a precizat ministrul Finanţelor. De asemenea, „investitorul trebuie să facă dovada că nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii, dar şi că nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau - în cazul în care asemenea decizii au fost emise - acestea au fost executate”.

Valoarea minimă a investiţiei trebuie să fie de 13,5 milioane de lei, adică aproximativ 3 milioane de euro - plafon care a fost coborât de la 10 milioane de euro în schem anterioară. Iar investitorul „trebuie să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea proiectului, să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat, şi să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii”.

Alte criterii: rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie să fie mai mare ca zero, capitalul subscris şi vărsat să fie mai mare sau cel puţin egal cu 100.000 de lei, iar capitalurile proprii să fie mai mari ca zero.

Potrivit oficialului, bugetul mediu anual al schemei este de 638 de milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 de milioane de euro, pentru că se permite folosirea resurselor care nu au fost utilizate în anii anteriori. „De exemplu, în anul curent pot fi contractate în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate sume de aproximativ 1,8 miliarde de lei, iar majorarea bugetului mediu anual este posibilă cu notificarea prealabilă a Comisiei Europene”, a mai spus Eugen Teodorovici.

Spre deosebire de schema anterioară, acum depunerea cererilor de acord pentru finanţare se realizează continuu, în limita bugetului alocat schemei pentru anul în curs, iar finanţarea se va aloca după principiul „primul venit / primul servit” şi se renunţă la selecţia pe bază de punctaj. Planul de investiţii va fi inclus în planul de afaceri şi va fi structurat pe 3 mari categoriide active: construcţii, maşini/utilaje/echipamente şi active necorporale.

„Operatorul economic poate demara proiectul de investiţii imediat după depunerea cererii de acord pentru finanţare. Astfel, operatorul economic poate demara proiectul de investiţii la o dată certă, conform planului său de afaceri”, a mai spus Eugen Teodorovici.

„În schema anterioară, la depunerea cererii de acord pentru finanţare întreprinderea trebuia să facă dovada că nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului; acum, se renunţă la această obligaţie la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare, această condiţie trebuind îndeplinită doar la momentul depunerii cererii de plată a ajutorului de stat”, a încheiat ministrul Finanţelor.

 

**  -- sursa :-http://www.mediafax.ro/economic/teodorovici-investitiile-cu-impact-major-in-economie-vor-fi-sprijinite-prin-ajutoare-de-stat-17306709

 

Abonare newsletter
Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.net
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Actualitate Investiţiile cu impact major în economie vor fi sprijinite prin ajutoare de stat