Total Media News

METODOLOGIE FINANȚARE FEDERAȚII SPORTIVE NAȚIONALE 2022 PDF Imprimare
Marţi, 11 Ianuarie 2022 11:46

                                     Ministerul Tineretului si Sportului

  

ORDIN

 

nr. _______ din ___________

 

pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către

Ministerul Sportului în anul 2022

 

 

Având în vedere :

  • art. 69 şi art. 71, alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000,

cu modificările şi completările ulterioare;

  • art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice

şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;

  • art. 1 şi art. 2, alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Referatul Direcţiei politici pentru sport nr. 8054 din 22.12.2021;

În temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

ministrul sportului emite prezentul ordin

 

ART.1

Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2022, conform anexei nr. 1.

ART.2

Se aprobă metodologia privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului, în anul 2022, conform anexei nr. 2.

ART.3

Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART.4.

Direcţiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Sportului şi federaţiile sportive naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART.5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Sportului

Carol - Eduard NOVÁK
** ..MTS

*__  http://mts.ro/noutati/metodologie-finantare-federatii-sportive-nationale-2022/

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2021
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Sport METODOLOGIE FINANȚARE FEDERAȚII SPORTIVE NAȚIONALE 2022