pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologieiprivind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Sportului în anul 2022
EMITENT
  • MINISTERUL SPORTULUI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2022
Având în vedere:– art. 69 și art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– art. 54 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;– art. 1 și art. 2 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările și completările ulterioare;
– Referatul Direcției politici pentru sport nr. 8.054 din 22.12.2021,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sportului emite prezentul ordin.
Articolul 1Se aprobă programele sportive de utilitate publică destinate finanțării federațiilor sportive naționale în anul 2022, conform anexei nr. 1