Total Media News

Propuneri privind Clasificarea in vederea premierii a sporturilor / ramurilor de sport PDF Imprimare
Vineri, 06 Ianuarie 2023 10:47
     

http://absoluto.ro/wp-content/uploads/2015/08/mma_2011best_27.jpg

 

   propunere privind  Clasificarea in vederea  premierii a sporturilor / ramurilor de sport :

I-
a - dublarea sumei de premiere in cazul sporturilor / ramurei de sport de CONTACT :
ex.- MMA (Arte Martiale Mixte),Brazilian Jiu Jitsu (BJJ),Kickboxing/Muay Thai,Kaate( numai kumite ),
Lupte  Libere,Box,etc.
si
b- sporturi fara contact....
*
** fundamentare : pericolul de a se accidenta foarte mare in cazul sporturilor de contact si sechelele ce
le au sportivii ce fac sporturi de contact toata viata - dupa ce se lasa de sport
*
II-

  se  vor    modifica   şi completa    Normele  financiare pentru activitatea sportivă aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007  astfel  :

   in cazul in  care  participarea la   concurs s-a  facut  pe  cheltuiala   sportivului   ( transport , cazare  , masa , taxe,etc...)     va CRESTE  premierea sportivului  cu  50%  , pentru  a  recupera cheltuielile    respective   si  nici  un  antrenor  sau  alt  oficial  nu  va  lua nici  o   premiere.

   Nu  se  vor    aplica prevederilede  mai  jos in  acest  caz :

Alineatul (1) al articolului 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile
olimpice, campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art.25 alin. (1),
lit. a) – l) şi o) – q), precum şi la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art.30, alin.
(1), pot fi premiaţi/recompensaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie de:
a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;
b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

6
c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;
d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor
premiaţi/recompensaţi, după caz.”
8. După alineatul (1) al articolului 32, se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu
următorul cuprins:
„(1¹) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la
competiţiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. m) şi n) pot fi premiaţi/recompensaţi de către
structurile sportive la care activează, în baza criteriilor stabilite de structura sportivă
respectivă, în limitele prezentelor norme.”
9. După alineatul (4) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
„(5) Premiile cumulate acordate antrenorilor potrivit alin.(4) nu pot depăşi 50% din valoarea
premiilor acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român.”
10. După articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32¹, cu următorul cuprins:
„Art.32¹ (1) Antrenorul principal care a contribuit la câştigarea meciurilor de etapă în primul
eşalon valoric al competiţiei interne de nivel naţional de seniori, poate fi premiat/recompensat
cu un premiu echivalent cu cel mai mare premiu/recompensă acordat/acordată unuia dintre
sportivi.
(2) Antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din
premiul/recompensa acordată antrenorului principal.”
11. După alineatul 2 al articolului 47, se introduce un nou alineat, alin. (2¹) cu următorul
cuprins:
„(2¹) Federatiile sportive pot acorda o majorare a indemnizatiilor de lot national pentru
sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora precum şi pentru alţi membri ai
colectivelor tehnice aprobate, din veniturile proprii ale federaţiilor sportive naţionale în
funcție de obiectivele de performanță stabilite şi de prevederile bugetare aprobate.”
12. Alineatul (3) al articolului 47, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3)Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi
membri ai colectivului tehnic, aprobați de conducerea clubului sportiv, pot primi pe perioada
acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe perioada competiţiei
sportive la care participă în numele clubului, o indemnizaţie în sumă de până la 80% din
nivelul indemnizaţiei de lot naţional, prevăzut la alin.(1), în baza criteriilor stabilite de clubul
sportiv respectiv.”

 

 III  _  

 ordinea in  care  se dau   premierile  sa  tina obligatoriu  cont de  data  depunerii  dosarelor  de  premiere  la   Min. Sportului

 

 

Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Salonul Auto Bucuresti 2023

Sunteti aici: Home Ştiri Sport Propuneri privind Clasificarea in vederea premierii a sporturilor / ramurilor de sport