Total Media News

Proiect: ANAF a stabilit procedurile de completare a declaraţiilor de impunere anuală PDF Imprimare Email
Miercuri, 08 August 2018 13:13

 

                            Imagini pentru logo anaf

  

     Un proiect normativ postat marţi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - ANAF - descrie noile proceduri prin care contribuabilii persoane fizice vor completa declaraţiile de impunere anuală, respectiv Formularele 200, 201 sau Declaraţia Unică.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
O R D I N   nr. pentru  aprobarea  procedurilor  privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate
de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare
Având în vedere dispozițiile art.5 alin.(4) și  ale  art.133  alin.(9) și (13) lit.b)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum  și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr. 749531 din data de 14.06.2018,
În temeiul prevederilor art.342 alin.(1) , (4) și (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare , precum și ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ORDIN
Art.1-Se aprobă "Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice
și de emitere a deciziilor de impunere anuală " ,prevăzută în anexa nr.1
.
Art.2-Se aprobă
”Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii ”,prevăzută în anexa nr.2.
Art.3- Se aprobă modelul și conţinutul următoarelor formulare:
a) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr.3;
b) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02. 13/5a,prevăzut în anexa nr.4 .Art.4-
(1) Formularele prevăzute la art.3 se utilizează pentru definitivarea
impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.
(2) Până la data de 30 septembrie 2018, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat,emite și transmite deciziile de impunere anuală.
Art.5-Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 3 sunt
prevăzute în anexa nr.5.
Art.6-Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.
Art.7-Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.8-Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unitățile fiscale subordonate acestora,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.9-Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Emis
la Bucureşti, la
PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ,
IONUȚ MIȘA
** Anexa 1 -  Procedura de stabilire a impozitului  anual  pe veniturile realizate de  persoanele  fizice
și de  emitere a deciziilor de impunere anuală    :   -http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa1_508_07082018.pdf
**Anexa  2.--   Procedura  privind stabilire  a  sumei  reprezentând până la 2% din impozitul  pe
venitul  anual  datorat  pentru susținerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult și  a  cheltuielilor admise cu  bursele  private  ,acordate potrivit legi    :--
**  Anexa  3 --DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ  pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice- Declaratia  250  :--http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa3_508_07082018.pdf
 ** Anexa  4  --DECIZIE DE IMPUNERE ANUALĂ pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice  - Declaratia  251  --http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa4_508_07082018.pdf
**  Anexa  5 -- Caracteristicile de tipărire,modul de difuzare, de utilizare şi de păstrarea formularelor---http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa5_508_07082018.pdf
 

Abonare newsletter
Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.net
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Actualitate Proiect: ANAF a stabilit procedurile de completare a declaraţiilor de impunere anuală