Total Media News

Locurile de parcare din sectorul 3 vor fi atribuite de acum incolo prin LICITATIE PDF Imprimare Email
Joi, 22 Februarie 2018 09:47

 

           

 

   Consiliul  local  al  sectorului 3  a  aprobat  de  curind  un  " Regulament privind atribuirea locurilor  noi  din parcarile de resedinta libere" de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

      Regulamentul privind atribuirea locurilor din parcarile de resedinta libere de pe raza Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti a fost aprobat prin   HCLS 3 nr. 16/29.01.2018.

     Regulamentul se refera la locurile de parcare de resedinta Iibere sau
nou infiintate.

     Autorizatiile de parcare care au fost emise pima la data intrarii in  vigoare a prezentului Regulament (01.02.2018) raman valabile daca sunt   indeplinite conditiile prevazute de acesta.

    Detinatorul unei autorizatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa aiba domiciliul/resedinta pe raza Sectorului 3;
Autoturismul sa fie declarat fiscalIa Sectorul 3;
Politele de asigurare tip RCA si ITP valabil;

 

 

Impozitele, taxele si amenzile (toate) achitate la termenele de plata;
Sa nu detina mai mult de un Ioc de parcare pe apartament.

Precizam ca persoanele care au deja atribuit un 10c de parcare si indeplinesc
conditiile de atribuire nu trebuie sa se prezinte la sediile DGITL pentru a face
dovada eel or enumerate mai sus. Verifiearea va fi efectuata din oficiu de catre
DGITL Sector 3.

Persoanele care nu indeplinesc conditiile de mai sus vor pierde locul de
parcare atribuit.

Pentru atribuirea unui loc de parcare liber sau nou infiintat contribuabilii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sa fie proprietar al unui autoturism/sa detina in folosinta un autoturism
in baza unui contract de comodat/sa fie utilizator de autoturism detinut in
baza unui contract de leasing;

Autoturismul sa fie dec1arat fiscalIa Sectoru13;

Sa aiba domiciliul/rezidenta dovedite cu documente de identitate
(B.UC.L), in imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt
solicitate;

Politele de asigurare tip RCA ~i ITP valabil;

Impozitele, taxele ~i amenzile (toate) achitate la termenele de plata;
Locul de parcare pentru care s-a depus cererea sa nu fie intr-o baterie

de parcari situata la mai mult de 30 de metri de lirnita blocului. Distanta se
mascara intre eel mai apropiat punet de pe limita perimetrala a blocului ~i
bateria de parcari;

Pentru apartamentul unde domiciliaza sa nu aiba un alt loc de parcare
atribuit;

Sa aehite taxa de participare (garantia) in valoare de 50 de lei.

Procedura de atribuire a locurilor de parcare libere se deruleaza astfel:

in momentul identificarii locurilor de parcare libere se va anunta demararea
procedurii de atribuire prin afisarea la avizierele asociatiilor de proprietari eare
pot participa la atribuirea respectivelor locuri, la sediul Primariei Seetorului 3
(Calea Dudesti ill. 191) si pe site-ul www.primarie3.ro.

Din momentul afisarii s-a stabilit un termen de 10 zile in vederea depunerii
cererilor pentru atribuirea locurilor de parcare de resedinta libere.

Cere rile vor putea fi depuse la sediile Directiei Generale de Impozite si T axe
Locale Sector 3 din str. Sfanta Vineri nr. 32. str. Campia Libertatii nr. 36 si str.
Lucretiu Patrascanu ill. 3-5 sau on-line la 0 adresa de e-mail mentionata in
anunt. Cererile trebuie sa fie insotite de documentele justificative care sa ateste
indeplinirea conditiilor de atribuire mentionate mai sus.

 

 

La expirarea termenului de depunere a cererilor de atribuire a locurilor
de parcare (10 zile de la afisare), acestea vor fi analizate de 0 comisie care
verifica ~i atesta indeplinirea sau nu a conditiilor prevazute in Regulament.

Persoanele care nu indeplinesc conditiile vor fi notificate in acest sens.
Persoanele care indeplinesc conditiile de atribuire a unui loc de parcare
vor fi notificate sa se prezinte 1a 0 data, ora ~i loc stabilite 'in vederea atribuirii
locurilor de parcare.

Atribuirea locurilor de parcare de resedinta se efectueaza in functie de
numarul de locuri libere si de numarul cererilor validate.

Daca numarul de cereri validate este mai mic decat numarul locurilor
1ibere atunci acestea se atribuie in mod direct. urmand sa fie achitata taxa
prevazuta in HCGMB.

In cazul in care numarul cererilor este mai mare dedit numarul
numarul locurilor libere se va proceda la licitarea acestora de catre contribuabili.

Licitatia se efectueaza pentru fiecare loc liber ~i incepe de la tariful
stabilit prin HCGMB, pasul de licitare fiind de 10 lei.

Locul de parcare va fi atribuit persoanei care liciteaza pretul eel mai

mare.

Persoana va achita pretul licitat pe toata durata utilizarii locului de
parcare, dar NU mai putin de taxa stabilita prin HCGMB.

Persoanele detinatoare de locuri de parcare vor putea utiliza aceste
locuri atat timp cat vor indeplini conditiile prevazute in Regulament.

 

 

Abonare newsletter
Bannere

total-media-news.ro
karate.info.ro
tmn-tv.net
tmn-tv.ro
Magazin specializat piese auto
AutoPuls
Service Auto autorizat RAR
Uleiuri Auto
Baterii auto
Salonul Auto Bucuresti 2016
Bucharest FAshion Week 2015

Sunteti aici: Home Ştiri Actualitate Locurile de parcare din sectorul 3 vor fi atribuite de acum incolo prin LICITATIE